World Christian Video Directory - Helping you reach your world for JesusPlease visit my new World Christian Video/DVD Directory at:
http://www.worldchristianvideos.org/indexl.php?VT=Lang&FL=N
This is a newer updated list of dvds in hundreds of languages.
 

Norwegian Christian Video Directory

The addresses of the producers and distributors are listed after the titles. For example, the first video Bakenfor Solen is available from Kristen Filmtjeneste. If you have any questions please contact brianformissions@gmail.com

Title ~ Producer/ Distributors

Adventures in Odyssey #7: Electric Christmas ~ Herman Forlag

Adventures in Odyssey #8: Go West Young Man ~ Herman Forlag

Bakenfor Solen ~ Kristen Filmtjeneste

Bamboo in Winter (Bambus om Vinteren) ~ Kristen Filmtjeneste

Barn I Jerusalem ~ Kristen Filmtjeneste

Barna I Alpene ~ Kristen Filmtjeneste

Ben-Hur ~ MGM ~ Kristen Filmtjeneste

Bibler til Romania ~ Kristen Filmtjeneste

China Cry ~ Trans Atlantic Entertainment and TBN Films ~ Kristen Filmtjeneste

Christiana ~ Intercomm ~ Cape Universal Trade

Danger on the Pioneer ~ Intercomm ~ Cape Universal Trade

Express/Tale of the Comet ~ Intercomm ~ Cape Universal Trade

Golden Dolphin ~ Intercomm ~ Cape Universal Trade

Hudson Taylor ~ Intercomm ~ Kristen Filmtjeneste

Journey to the Sky ~ Intercomm ~ Kristen Filmtjeneste

Mud, Sweat & Cheers ~ Intercomm ~ Cape Universal Trade

Pilgrim's Progress ~ Intercomm ~ Kristen Filmtjeneste

The Ten Commandments (De ti Bud) ~ Paramount ~ Kristen Filmtjeneste

Det er min Skyld ~ Kristen Filmtjeneste

Film Bibelen ~ Kristen Filmtjeneste
  1. Filmbibelen 1 og 2
  2. Filmbibelen 3 og 4
  3. Filmbibelen 12 og 13
  4. Filmbibelen 14 og 15

Tanglewoods' Secret (Hemmeligheten I Krattskogen) ~ Kristen Filmtjeneste

Hvordan Bibelen ble til - Det nye Testamente ~ Kristen Filmtjeneste

I Skyggen av Korset ~ Kristen Filmtjeneste

Inntrengeren ~ Kristen Filmtjeneste

Jesus ~ Jesus Film Project ~ Kristen Filmtjeneste

Julius pa Leit ~ Kristen Filmtjeneste

Jode-Dommen ~ Kristen Filmtjeneste

The Cross and the Switchblade (Korset og Springkniven) ~ World Thrust ~ Kristen Filmtjeneste

Last Chance Detectives #1: Mystery Lights of Navajo Mesa ~ Cape Universal Trade/Hermon Forlag

Last Chance Detectives #2: Legend of the Desert Bigfoot ~ Cape Universal Trade/Hermon Forlag

Langfredag og Forste Paskedag ~ Kristen Filmtjeneste

Lukas-Gaten ~ Kristen Filmtjeneste

Luther-Wycliffe-Tyndale ~ Kristen Filmtjeneste

Matteus-evangeliet ~ Kristen Filmtjeneste

McGee and Me ~ Logos Forlag

McGee and Me #1 The Big Lie ~ Logos Forlag

McGee and Me #3 The Not-So-Great Escape ~ Logos Forlag

McGee and Me #4 Skate Expectations ~ Logos Forlag

McGee and Me #5 Twister & Shout ~ Logos Forlag

Min Brors Vokter ~ Kristen Filmtjeneste

O'Shea ~ Kristen Filmtjeneste

Pionermisjonaeren Hudson Taylor ~ Kristen Filmtjeneste

Quo Vadis ~ Kristen Filmtjeneste

Redningsaksjonen ~ Kristen Filmtjeneste

Schindler's List (Schindlers Liste) ~ Kristen Filmtjeneste

Sidney og Bibelen Hans ~ Kristen Filmtjeneste

Stengrunnen-Kallet ~ Kristen Filmtjeneste


Addresses for Suppliers

Bibel Bok
Bibel Bok
http://www.bibelbok.no/
Norweigan Christian Video Distributor


Cape Universal Trade/Hermon Forlag
Cape Universal Trade/Hermon Forlag
N-3577
Hovet, Norway
ph: 011-473-207-1436
fax: 011-473-207-0109


Hermon Forlag
Postboks 83
2013 Skjetten
Norway
ph: 011-47-63-803-099
fax: 011-47-63-816922


InterComm
www.intercommedia.org/


Jesus Film Project
http://www.Jesusfilmstore.com/
http://www.jesusfilm.org


Kristen Filmtjeneste
Kristen Filmtjeneste
Det Norske Bibelselskap
Postboks 7062
Homansbyen N-0306
Oslo, Norway
tel: 22 93 27 00
fax: 22 69 73 13
(Norwegian PAL)
Daglig leder: Dag Kjær Smemo
Web: http://www.bibelselskapet.no

This ministry has a nice color catalog with the description of the videos. It has around 70 Christian videos in Norweigan. Some of them are not on this web page.

KF ble høsten 1992 overtatt av Det Norske Bibelselskap. Viktigste oppgave for KF er å finne egnede videoer til bruk i menigheter, organisasjoner, skoler og privathjem. Pr. 1.1.97 hadde KF ca 70 videotitler. Kun salg av video direkte fra Bibelselskapet.


Det Norske Bibelselskap
Det Norske Bibelselskap
Underhaugsv. 15,
Boks 7062 Majorstua, 0306 Oslo.
T 22 93 27 00, faks: 22 93 27 27.
Web: http://www.bibelselskapet.no
Styreleder:Odd Bondevik
Gen.sekr.: Gunnleik Seierstad.

Bibelselskapet ble stiftet i 1816 og har som hovedoppgave å utbre Den Hellige Skrift ved å oversette, produsere og distribuere Bibelen og deler av den, og arbeide for å fremme bruk av Bibelen. Bibelmisjonen er også en sentral del av selskapets virksomhet og består i å støtte oversettelse, produksjon og distribusjon av Bibelen og bibeldeler i andre land.

Bibelselskapet samarbeider gjennom De Forente Bibelselskaper med tilsvarende virksomhet i ca 200 land på alle kontinenter, og med norske kirkesamfunn og organisasjoner som driver misjon.

Midler til bibelmisjonen kommer fra ofringer og gaver fra menigheter, organisasjoner og enkeltpersoner, gjennom givertjeneste og Gi den videre - En bibel hver måned. Den årlige Bibeldagen på Såmannssøndagen har stor oppslutni ng i menigheter, forsamlinger og organisasjoner. Bidrag til bibelmisjonen i 2000 var på ca kr 14,8 mill.

I 2000 var bibelspredningen gjennom Det Norske Bibelselskap 60.123 bibler og 23.449 nytestamenter i Norge.

Bibelselskapet betjener vårt folk med bibler på bokmål og nynorsk i flere utgaver etter forskjellige formål. Samiske bibeloversettelser er under arbeid. Nordsamisk NT ble lansert februar 1998 og oversettelsen av GT er under arbeid.

Bibelselskapets øverste organer er et representantskap og et styre, som gir alle kristne trossamfunn i vårt land og de landsomfattende kristne organisasjoner medansvar for bibelarbeidet. Det er opprettet bibelselskapskomiteer for områder som svarer til bispedømmer i Den norske kirke, og i hver menighet utpekes en bibelkontakt.

Bibelselskapet viderefører tilbudet fra Kristen Filmtjeneste gjennom et bredt spekter av filmer med bibelsk innhold. Salg av videofilmer ekspederes fra Bibelselskapets bokhandel.

Organer: Nytt om Bibelen, red. Dag K. Smemo, 4 nr. årlig, opplag 23-80.000.


Please visit my new Global Christian Video Directory at www.worldchristianvideos.org
It has a list of thousands of titles of Christian videos in over 1000 languages fo the world and where to buy them. This web site is an updated version of this site, the World Christian Video Directory


If you have any questions or need help finding a particular video, tract, book or any other Christian resource in any language of the world, please contact brianformissions@gmail.com
Google and Altavista Translation translate this web site into 33 different languages at http://www.google.com/language_tools
and
http://babelfish.altavista.com/


World Christian Video Directory - Helping you reach your world for Jesus
http://christianvideos.org/
https://twitter.com/ChristianVideo

Home


Visitors to this page since July 14, 2001


World Christian Video Directory